Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Zelená Spolchemie

ZELENÁ SPOLCHEMIE

Naším cílem je systematicky minimalizovat naše dopady na životní prostředí, a to jak přímo v našem regionu v souvislosti s výrobou, tak i z globálního pohledu z hlediska vlastností našich výrobků. 

foto_2.jpg

HLAVNÍ CÍLE KONCEPTU ZELENÁ SPOLCHEMIE

  • Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí
  • Spolupráce a obohacující soužití s obyvateli města a širšího okolí
  • Aktivní přístup k dosažení Zelené dohody pro Evropu (Green Deal)
  • Poskytování produktů a služeb, které plně respektují nejnovější požadavky na udržitelný rozvoj
  • Požadování vysokých standardů udržitelného rozvoje po našich dodavatelích

 

MASIVNĚ MODERNIZUJEME

za posledních 15 let jsme vynaložili více jak 5 miliard Kč do nových technologií, které jsou tzv. BAT (nejlepší dostupné techniky), což znamená, že tyto výroby splňují moderní standardy jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska surovinové a energetické náročnosti a provozní bezpečnosti.

Aktuálně více jak 90 % naší výroby probíhá na technologiích uvedených do provozu po roce 2000.


_mg_0386-mid.jpg

MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA

V roce 2017 jsme spustili novou membránovou elektrolýzu, čímž jsme nejenom vyloučili rtuť z výroby alkalických hydroxidů a chloru a významně snížili měrnou spotřebu energie, ale zároveň byla umožněna větší produkce vodíku, který bude cenným energetickým zdrojem, např. jako palivo pro automobilovou dopravu.


SNÍŽENÍ EMISÍ O 90 %

Díky zavedení nových technologií  a odstavení nebo modernizaci zastaralých výrob se nám podařilo od roku 2010 snížit emise do ovzduší o více než 57 %. Oproti roku 2000 činí toto snížení dokonce více jak 90%.

show-image.jpg

shutterstock_564859516.jpg

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Neustálým snižováním měrné spotřeby energie snižujeme uhlíkovou stopu jednotlivých výrobků. Od roku 2004 jsme snížili měrnou spotřebu energií o 40%.

Analýzou životního cyklu (LCA) naší výroby a klíčových produktů mapujeme naše dopady na vznik skleníkových plynů. Zpráva o ochraně životního prostředí ke stažení zde.


Přejete-li si získat více informací o našem konceptu ZELENÁ SPOLCHEMIE, kontaktujte nás prosím: zelena@spolchemie.cz.