Epispol, a.s.

Informace o příslušnosti ke koncernu ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění:

Společnost Epispol, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, jako řídící osobou.

Daten zur Identifizierung

Name des Unternehmens:
Epispol, a.s.
Hauptsitz:
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
ID:
25449842
TIN:
CZ699001352
Telefon:
+420 477 161 111
Fax:
+420 477 163 333
E-Mail:
info@spolchemie.cz
Website:
www.spolchemie.cz/cs/epispol
Datenfeld:
n58dxe6
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 1426.

Jahresberichte

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Herunterladen

Andere Informationen

Společnost EPISPOL, a.s. aktuálně realizuje projekt Odsolení odpadních vod.
Předmětem projektu je zavedení inovativní technologie pro odstranění organické složky z proudu znečištěných odpadních vod, vznikajících při výrobě epoxidových pryskyřic, s následným využitím NaCl ve vyčištěné odpadní vodě , jako vstupní suroviny pro provoz Membránové elektrolýzy, umístěné v průmyslovém areálu.
Hlavními cíli projektu jsou:snížení znečištění a množství odpadních vod,
recyklace NaCl do související technologie
snížení zatížení areálové ČOV
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky.