Spolchemie Hydrogen, a.s.

Informace o příslušnosti ke koncernu ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění:

Společnost SPOLCHEMIE Hydrogen, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, jako řídící osobou.

Identification data

Business name:
Spolchemie Hydrogen, a.s.
Headquarters:
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
ID:
08647011
TIN:
CZ699001352
Phone:
+420 477 161 111
Fax:
+420 477 163 333
E-mail:
info@spolchemie.cz
Website:
www.spolchemie.cz/cs/spolchemie-hydrogen
Data box:
ez3gew5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2758.