We use cookies

This website uses cookies insofar as this is necessary for its proper operation. Get more Information.


csende
Search
MenuMENU

×

EDUCATION

Budoucnost díky vzdělávání

Vzdělávání vnímáme jako důležitou součást naší činnosti, jako podmínku úspěchu nejen našich zaměstnanců a firmy, ale i společnosti jako celku.

vzdelavani_2.jpg


STUDIJNÍ PROGRAM A PODPORA

Podporujeme moderní a inovativní postupy výuky na základních školách (projekty „Učme chemii atraktivně!“). Jsme partnerem soutěže Mladý chemik pro starší žáky základních škol.

Studentům středních škol nabízíme možnost absolvování praxe nebo stáže (interní odkaz).

Úzce spolupracujeme také s vysokými školami chemického a přírodovědného zaměření. Mimo jiné jsme partnery Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a máme rozpracovaný projekt spolupráce s Univerzitou Pardubice (UP). Pravidelně se účastníme veletrhů pracovních příležitostí, kde se setkáváme s vysokoškolskými studenty se zájmem o práci v chemickém průmyslu.

Vysokoškolským studentům nabízíme zajímavá stipendia a absolventům trainee program.

Dlouhodobě se věnujeme také osobnímu a profesnímu rozvoji a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Více k vzdělávání našich zaměstnanců.


Vedle vzdělávání se podílíme také na propagaci chemie jakožto atraktivního oboru, který je součástí našeho každodenního života a který budoucnost.