80 %

produktů vyvážíme
do celého světa

150 expertů

ve výzkumu
a vývoji

168 let

výročí založení
společnosti

EnviPOXY®

Epoxy pryskyřice
z obnovitelných zdrojů

SPOLCHEMIE

je českou chemickou firmou evropského významu. Naše historie sahá do roku 1856 a jsme jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě. Náš základní sortiment tvoří epoxidové a alkydové pryskyřice, hydroxidy a chlorové deriváty, tvrdidla a rozpouštědla apod. Naše výrobky nachází uplatnění v automotive, stavebnictví, energetice, elektronice, farmacie a mnoha dalších oborech

Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti AAA

I tento rok jsme získali nejvyšší stupeň hodnocení kredibility společnosti (AAA) od firmy Dun & Bradstreet, která se již více než 100 let zabývá hodnocením finančního a obchodního zdraví.

Prostřednictvím tohoto ocenění tak můžeme ujistit naše obchodní partnery, že jednají s prověřenou, kapitálově a vlastnicky silnou a zajištěnou společností nejvyšších kvalit. Obchodování s naší společností probíhá s minimální mírou rizika, jak pro dodavatele, tak pro zákazníky.

EcoVadis

V roce 2023 získala SPOLCHEMIE za své pokroky v oblasti udržitelnosti zlatou medaili od organizace EcoVadis, která je mezinárodně uznávaným hodnotitelem udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem. SPOLCHEMIE se dostala na 98.percentil a pouze 2 % hodnocených společností v daném sektoru získala vyšší skóre. 

EcoVadis hodnotí více než 85 000 společností po celém světě a zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech oblastech (životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování).  Více

Odpovědné podnikání v chemii

Jako jedna z prvních českých chemických společností jsme se už v roce 1994 zavázali plnit principy celosvětové dobrovolné iniciativy Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.

BUDOUCNOST DÍKY INOVACÍM,
INOVACE DÍKY ZKUŠENOSTEM