Členství v asociacích

Aktivní spolupráce

SPOLCHEMIE je členem řady zájmových a oborových sdružení a asociací, v nichž aktivně spolupracujeme s partnery v oblasti chemického průmyslu, ekonomického rozvoje, udržitelnosti a alternativních zdrojů. 

CEFIC — Evropská asociace chemického průmyslu (The European Chemical Industry Council)

Epoxy Europe — samostatná sektorová podskupina organizace Cefic. Sdružuje a reprezentuje zájmy více než 95 % evropských výrobců epoxidových pryskyřic už od počátku 80. let. 

Euro Chlor — samostatná sektorová podskupina organizece Cefic. Zastupuje zájmy chlor-alkali výrobců v Evropě,  podporuje osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.

SCHP — Svaz chemického průmyslu ČR

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) – platforma pro spolupráci a koordinaci aktivit subjektů v oblasti vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.