List of actual Tenders

Date Time Name of eAuction Status Actions
12.07.2017 12:00 Likvidace zásobníků v objektu 5316 Running
14.07.2017 15:00 Dmychadlo pro pneumatickou aeraci odpadních vod v aktivačních nádržích Running
21.07.2017 15:00 GO potrubních tras na propylén v provoze Epitetra Running
21.07.2017 18:00 Rozšíření kapacity zásobníkového pole H2SO4 Running
23.07.2017 15:00 Likvidace hmotného,nemovitého majetku na rozvodně T100 Klíše Running
23.07.2017 15:30 Obnova polní instrumentace (M+R) Čistírny odpadních vod (1.etapa) Running
23.07.2017 15:30 AKU ručně vedený vysokozvižný vozík Running
23.07.2017 17:30 GO vodíkové kotelny Running
24.07.2017 09:40 Pojistný pružinový ventil typ KSE DN 50/80, PN 16 Pending
24.07.2017 18:00 Dodávka a výměna vypínače vysokého napětí v trafostanici TS 205,vývod na transformátor T2(T3) Running
24.07.2017 18:00 Dodávka a výměna nízkonapěťového vypínače v trafostanici TS 207 Running
24.07.2017 18:30 Spalovna - GO Eka parního kotle,membránové stěny a parního kotle Running
02.08.2017 16:00 GO mostu V40 Running
03.08.2017 15:00 Demontáž výrobního zařízení v provoze Žíravé louhy Running
06.09.2017 15:30 Odfiltrování H2SO4 Running
 
Caption
Date, Time Date and time of the auction round termination
Actions
click icon for open Tender invitation
click icon for open request for participation in the tender
Menu