List of actual Tenders

Date Time Name of eAuction Status Actions
27.07.2020 09:00 Ventily topné soli DN100, DN 80, DN 25 Running
12.08.2020 12:00 i002258 Výměna operátorského panelu - filtrace kalů Running
17.08.2020 12:00 i002278 Stáčecí zařízení ECH a PER do autocisteren Running
31.08.2020 12:00 ie0036 Obnova polního hořáku v PS04 - realizace potrubního propojení odplynů Running
30.09.2020 14:30 i002277 Váha na stáčení produktů na provoze Podlahoviny Running
 
Caption
Date, Time Date and time of the auction round termination
Actions
click icon for open Tender invitation
click icon for open request for participation in the tender
Menu