List of actual Tenders

Date Time Name of eAuction Status Actions
16.07.2018 09:00 Pronájem 2 žel. cisteren na přepravu allylchloridu na min. 1 rok Running
16.07.2018 12:00 Výroba části kolony C-803 Running
18.07.2018 14:00 Oprava výměníku E-106 (trubkovnice+hlava) Running
18.07.2018 15:30 Změna vnitro-areálového čerpání NaOH - prověrka nádoby V 105 Running
24.07.2018 10:00 Uzavření systému pracovní kapaliny v PS 061 a PS 062 v ME Running
25.07.2018 12:00 Zpracování projektové dokumentace - Havarijní napájení Spolku Running
27.07.2018 13:00 Projekt -Úprava pro skladování obalů Running
31.07.2018 14:00 Oprava potrubního mostu H15 Running
31.07.2018 14:00 Oprava obslužné plošiny a hydraulického uzávěru vodíkového komínu Running
 
Caption
Date, Time Date and time of the auction round termination
Actions
click icon for open Tender invitation
click icon for open request for participation in the tender
Menu