Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

HISTORIE

V roce 1856 byla na zelené louce u Ústí nad Labem, v tehdejším Rakousku-Uhersku, postavena na svou dobu moderní a rozlehlá chemická továrna: Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Na stejném místě naše společnost nepřetržitě funguje až do dnešního dne a i název společnosti dosud odkazuje k bohaté historii.

Spolek stál u zrodu českého chemického průmyslu a hrál klíčovou roli v jeho rozvoji. Velký význam měl I pro rozvoj samotného města Ústí nad Labem.

Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkého rozmachu sklářského a textilního průmyslu, pro něž Spolek vyráběl základní surovinu — sodu. Úspěch Spolku stál vždy na schopnosti inovace a schopnosti pružně reagovat na potřeby trhu. Snahy o udržení vedoucího postavení ve výrobě a prodeji sody v tomto období vyvrcholily podepsáním spolupráce s firmou Solvay. Spojením obou firem vznikl mezinárodní monopol, který na dlouhou dobu ovládal trh s touto surovinou, a Spolek významně posílil své postavení a byl úspěšný na mezinárodních trzích. V době první světové války byla firma považována za nejsilnější chemický podnik Rakouska-Uherska.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 byl z názvu firmy odňat přívlastek „Rakouský“, a od roku 1920 tedy nese naše společnost název Spolek pro chemickou a hutní výrobu.

Období do 40. let 20. století bylo ve znamení dalšího posilování pozice firmy. Spolek byl silnou kapitálovou společností - v dílčích obdobích byl dokonce leaderem celého československého chemického průmyslu a vlastníkem podílu v mnoha českých i zahraničních firmách. Spoluvytvářel strukturu odvětví československé chemie a díky snaze přesunout chemickou výrobu do vnitrozemí vzniklo několik významných chemických podniků (chlorová chemie - Spolana Neratovice, organická barviva - Synthesia Pardubice). V té době firma spolupracovala nejen s koncernem Solvay, ale také například s firmami Ciba, Bayer, BASF, Carbo Union atd. Svého úspěchu dosáhla firma především schopností reagovat na technologický vývoj a měnící se potřeby zákazníků, posilovat výjimečné know-how a pronikat do příbuzných průmyslových odvětví.

casova-osa-novejsi-01.svg


Za druhé světové války byla výroba pod správou I. G. Farbenindustrie a ke konci války byla velká část závodu poškozena při spojeneckém bombardování. 

Po roce 1945 došlo ke znárodnění celého silného a mohutného koncernu a k jeho rozštěpení na jednotlivé závody po celé republice. Tímto krokem došlo k nenávratnému poškození silné a výsadní pozice Spolku na trhu. Po roce 1989 došlo k obnově akciové společnosti, která byla privatizována. Od té doby se píše novodobá, dynamická historie naší firmy. 

Hlavním výrobním oborem od počátku existence firmy byla anorganická chemie. K ní se později přidala výroba organických barviv a výroba syntetických pryskyřic. Výroba hydroxidů, chlorové chemie a syntetických pryskyřic dodnes tvoří základ našeho portfolia.

casova-osa-cz2.svg