Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

HISTORIE

 

Před 165 lety, v roce 1856, byla na zelené louce u Ústí nad Labem, v tehdejším Rakousku-Uhersku, postavena na svou dobu moderní a rozlehlá chemická továrna: Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Na stejném místě naše společnost nepřetržitě funguje až do dnešního dne a i její název odkazuje k její bohaté historii. 

Spolek hrál klíčovou roli v utváření českého chemického průmyslu a velký význam měl i pro rozvoj samotného města Ústí nad Labem. 

Druhá polovina 19. století byla ve znamení velkého rozmachu sklářského a textilního průmyslu, pro než Spolek vyráběl základní surovinu — sodu. Snaha o udržení vedoucího postavení v její výrobě a prodeji vyvrcholila podepsáním spolupráce s firmou Solvay. Vznikl tak mezinárodní monopol, který na dlouhou dobu ovládal trh s touto surovinou. Fima tím významně posílila své postavení a byla úspěšná na mezinárodních trzích. V době první světové války byla firma považována za nejsilnější chemický podnik Rakouska-Uherska.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 byl z názvu firmy odňat přívlastek „Rakouský“, a od roku 1920 tedy nese naše společnost název Spolek pro chemickou a hutní výrobu. 

Doba do 40. let 20. století byla ve znamení dalšího posilování pozice firmy. Spolek byl silnou kapitálovou společností —  v dílčích obdobích byl dokonce leaderem celého československého chemického průmyslu a vlastníkem podílu v mnoha českých i zahraničních firmách. Díky svému výsadnímu postavení spoluvytvářel strukturu odvětví československé chemie a díky snaze přesunout chemickou výrobu do vnitrozemí vzniklo několik významných chemických podniků (chlorová chemie — Spolana Neratovice, organická barviva — Synthesia Pardubice). V té době firma spolupracovala nejen s koncernem Solvay, ale také například s firmami Ciba, Bayer, BASF, Carbo Union atd. Svého úspěchu dosáhla firma především schopností reagovat na technologický vývoj a měnící se potřeby zákazníků, posilovat výjimečné know-how a pronikat do příbuzných průmyslových odvětví. 

casova-osa-novejsi-01.svg


 

Za druhé světové války byla výroba pod správou I. G. Farbenindustrie a ke konci války byla velká část závodu poškozena při spojeneckém bombardování. 

Po roce 1945 došlo ke znárodnění celého silného a mohutného koncernu a k jeho rozštěpení na jednotlivé závody po celé republice. Tímto krokem došlo k nenávratnému poškození silné a výsadní pozice Spolku na trhu. Po roce 1989 došlo k obnově akciové společnosti a ta byla privatizována. Od té doby se píše novodobá, dynamická historie naší firmy. 

Hlavním výrobním oborem od počátku existence firmy byla anorganická chemie. K ní se později přidala výroba organických barviv a výroba syntetických pryskyřic. Výroba hydroxidů, chlorové chemie a pryskyřic dodnes tvoří základ našeho portfolia. 

casova-osa-cz2.svg