SPOLCHEMIE vyrábí speciální epoxidové systémy splňující normu EN 45545-2

Železniční doprava je známa svými výhodami: je ekologicky šetrná, efektivní pro přepravu velkého počtu osob i těžkých nákladů a rychlá. Studie ukazují, že má také nižší emise skleníkových plynů ve srovnání se silniční dopravou, což naznačuje její velký potenciál pro budoucnost. Zásadní je ale také její bezpečnost a mimo jiné

Řada průmyslových odvětví v dnešní době aktivně hledá environmentálně šetrná a udržitelná řešení a snaží se snižovat svou uhlíkovou stopu. Epoxidové pryskyřice, ač nejsou většinou na první pohled vidět,  mají nezastupitelnou roli v mnoha důležitých aplikacích a sektorech, a to díky svým unikátním vlastnostem. 

Epoxidové podlahy jsou díky své odolnosti a vynikajícím vlastnostem ideální pro různé průmyslové a komerční prostory. Často je najdete v prostorech s velkým zatížením, jakými jsou výrobní objekty, sklady, podzemní garáže a parkovací domy. Zároveň ale umožňují variabilní designové a dekorativní ztvárnění v mnoha barvách, takže je najdete v galeriích,

Epoxidové pryskyřice hrají klíčovou roli v mnoha oblastech našeho každodenního života. Jednou z nejdůležitějších aplikací epoxidů je ochrana kovů proti korozi. Nejsou to ale jen antikorozní vlastnosti, díky nimž jsou epoxidy materiálem budoucnosti, ale hlavně vysoká efektivita epoxidových nátěrů a jejich trvanlivost. Kombinace unikátních vlastností epoxidů a moderní technologie výroby

Epoxidové pryskyřice jsou nedílnou součástí mnoha aplikací ve stavebnictví. Nejčastěji se s nimi můžete setkat u průmyslových podlah – například v moderních obchodních centrech (parkovací zóny i prodejní plochy), ve výrobních a skladovacích halách, v objektech občanské vybavenosti, v nemocnicích. Jednou z významných, ale méně známých aplikací jsou epoxidové, kotevně

Jako tradiční materiál pro izolační účely v elektroprůmyslu a energetice byl po dlouhou dobu používán především porcelán. Po rozšíření používání epoxidových pryskyřic a jiných syntetických materiálů začátkem druhé poloviny 20. století se začaly prosazovat i v elektroprůmyslu, a to kvůli jednoduchému zpracování a variabilitě použití. Již více než šedesát let