Životní prostředí & Zelená Spolchemie

Ochrana životního prostředí je součástí všech našich každodenních aktivit. Jsme si plně vědomi odpovědnosti vůči našemu okolí a jeho obyvatelům, vůči přírodě a krajině kolem nás i vůči klimatu. 

Řízeně minimalizujeme negativní vliv naší činnosti a snižujeme svou uhlíkovou stopu s cílem zachovat kvalitní životní prostředí a přírodní zdroje pro budoucí generace. Zavádíme nejmodernější technologie a postupy a vyvíjíme produkty, které jsou šetrné vůči přírodě i lidem. Využíváme obnovitelné suroviny a zdroje a usilujeme o efektivní využití energií. Provádíme důkladný monitoring emisí, odpadních vod a odpadů. V maximální míře separujeme odpady včetně elektrozařízení ve výrobě, skladech i kancelářích.

Naše aktivity v oblasti životního prostředí jsou součástí programu Zelená SPOLCHEMIE.

 

HLAVNÍ CÍLE KONCEPTU ZELENÁ SPOLCHEMIE

  • Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí
  • Aktivní přístup k dosažení Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) 
  • Bezpečnost okolí našeho areálu, města a širšího okolí 
  • Poskytování produktů a služeb, které plně respektují vysoké standardy bezpečnosti a udržitelnosti 
  • Požadování vysokých standardů udržitelného rozvoje po našich dodavatelích

Naše základní hodnoty, cíle a postupy v environmentální oblasti definuje Politika SPOLCHEMIE a naše výsledky shrnujeme každoročně ve Zprávě o ochraně životního prostředí. 

INTENZIVNĚ MODERNIZUJEME

Zavádíme nejmodernější technologie a postupy, které jsou šetrné vůči přírodě i lidem. Za posledních 15 let jsme investovali do nových technologií více jak 5 miliard Kč. Aktuálně více jak 90 % naší výroby probíhá na zařízeních uvedených do provozu po roce 2000. Tyto nejmodernější technologie splňují vysoké standardy jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z hlediska surovinové a energetické náročnosti a provozní bezpečnosti.
Jednoduše řečeno: pomáhají nám vyrábět efektivně, šetrně a bezpečně.

SNIŽUJEME SPOTŘEBU ENERGIE A VYUŽÍVÁME JEN BEZEMISNÍ ELEKTRICKOU ENERGII

Od roku 2004 do roku 2021 jsme snížili měrnou spotřebu energií o 40%. Od druhé poloviny roku 2021 nakupujeme od společnosti ČEZ ESCO výhradně bezemisní elektrickou energii z českých jaderných elektráren. Při spotřebě zhruba 280 GWh ročně tak do roku 2023 ušetříme zhruba 480 tisíc tun CO2

MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA – VÝROBA BEZ RTUTI

V roce 2017 jsme spustili novou membránovou elektrolýzu, čímž jsme vyloučili rtuť z výroby hydroxidů a chloru, významně snížili měrnou spotřebu energie a zároveň umožnili větší produkce vodíku, který lze využít jako bezemisní energetický zdroj, např. jako palivo dopravních prostředků

VODÍK

Vodík vzniká v naší elektrolytické výrobě jako vedlejší produkt. V současné době spolupracujeme na několika projektech jeho využití pro pohon dopravních prostředků. S Dopravním podnikem města Ústí nad Labem pracujeme na tom, aby na okraji našeho areálu vyrostla vodíková čerpací stanice pro účely městských vodíkových autobusů. Spolupracujeme také se společnostmi ARRIVA CZ a ČEPRO na projektu vodíkových vlaků, které by v budoucnu mohly nahradit dieselové lokomotivy na neelektrifikovaných tratích v kraji. 

OD ROKU 2000 JSME SNÍŽILI EMISE O 90 %

Díky zavedení nových technologií  a odstavení nebo modernizaci zastaralých výrob se nám podařilo od roku 2010 snížit emise do ovzduší o více než 57 %. Oproti roku 2000 činí toto snížení dokonce více jak 90%.

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY 

Pravidelně vyhodnocujeme dopad našich klíčových produktů na životní prostředí pomocí analýzy životního cyklu (LCA). První LCA jsme uskutečnili v roce 2010 s cílem porovnat dopady u našich dvou produktů, epichlorhydrinu a nízkomolekulární pryskyřice, pokud je vyrobíme ze dvou odlišných zdrojů – z omezeného fosilního zdroje (propylen) a ze zdroje obnovitelného (glycerin). Podařilo se nám prokázat, že dopady výroby epichlorhydrinu z glycerinu a z něj vyrobené pryskyřice jsou významně menší než dopady výroby z propylenu. Analýzy pro nízkomolekulární pryskyřice jsme pravidelně opakovali. Také ostatní produkty, u kterých je to možné, dále vyvíjíme a inovujeme tak, abychom snížili jejich dopad na životní prostředí. V letech 2021-2022 plánujeme LCA, které zahrne hodnocení dopadů jak celé společnost, tak i nejdůležitějších produktů. 

Odpovědné podnikání v chemii

Jako jedna z prvních českých chemických společností jsme se už v roce 1994 zavázali plnit principy celosvětové dobrovolné iniciativy Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.

Přejete-li si získat více informací o našem konceptu ZELENÁ SPOLCHEMIE, kontaktujte nás prosím: zelena@spolchemie.cz.