Termíny a komise

Komise a termíny

Jan Chudoba, personální ředitel
Tomáš Loubal, manažer pro výzkum a vývoj pryskyřic a business development
Lenka Pospíšilová, manažerka marketingu

Termín nejbližšího zasedání komise: 28. srpna 2024

Žádosti do tohoto kola zasílejte nejpozději do 15. srpna 2024.