Odpovědná firma

My ve SPOLCHEMII si uvědomujeme, že pro zajištění budoucnosti naší společnosti i lidské společnosti jako celku je důležité účinně předcházet poškozování přírody, klimatu i lidského zdraví, rozvíjet moderní, úsporné a šetrné technologie a produkty a efektivně využívat zdroje. Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj nejsou pro nás jen prázdná slova, ale fenomény, které zahrnují skutečné aktivity naší společnosti směrem k odpovědnéhoodpovědnému chování k životnímu prostředí, okolí a lidem.

Mnohé kroky k šetrnější výrobě jsme již učinili – například snížení emisí od roku 2000 o více než 90%, využívání obnovitelných surovin u produktů, kde je to možné (epoxidové pryskyřice, epichlorhydrin, alkydové pryskyřice), hodnocení klíčových produktů pomocí LCA, využívání výlučně bezemisní elektrické energie (z jádra), spoluúčast na projektech využití námi vyráběného vodíku, účast na iniciativě Responsible Care nebo hodnocení udržitelnosti firmy Ecovadis.

Náš přístup k udržitelnosti byl začátkem roku 2022 zastřešen nově formulovaným konceptem Udržitelný rozvoj SPOLCHEMIE, který je postaven na třech hlavních pilířích s důrazem na těžiště v lidských zdrojích, našich zaměstnancích.

Dokumenty ke stažení zde (ISO certifikace, Politiky Společnosti, Zprávy o ochraně životního prostředí a jiné).

 

90 % nových technologií

V rámci dodržování bezpečnostních i ekologických standardů probíhá neustálá inovace výrobních technologií. Suroviny pro výrobu jsou zejména čistá voda a sůl. 90 % výrobní technologie vzniklo po roce 2000.