Pravidla akce

Stručně z Pravidel

Kdo se může účastnit
Účastníkem Projektu může být plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba.

Proplacení minigrantu
Částka bude proplacena po akci, a to po doložení, že akce proběhla (oznámení a fotodokumentace). Nevyžadujeme zpětné vyúčtování ani doložení vyčerpání výše minigrantu.

Jaké akce je možno přihlásit
Žadatel může přihlásit akce podporující komunity v oblastech:

  • Zdravé tělo –  akce podporující zdravý fyzický rozvoj dospělých či dětí, amatérský sport, dětské sportovní kluby, turistické akce, sportovní aktivity seniorů atd.
  • Bystrý rozum – akce rozvíjející duševní zdraví a vzdělání obyvatel, vzdělávací akce, naučné akce, vybudování naučných stezek, dětské kroužky, seniorské přednášky, kulturní akce a představení, pomůcky pro zájmové kroužky dětí či seniorů atd.
  • Čistá příroda – akce přispívající k ochraně životního prostředí, edukativní činnost na toto téma atd.

Jeden Přihlašovatel může v každém kole Soutěže podat žádost o finanční příspěvek pouze na jeden Projekt.

Akce musí být vždy určené a přístupné pro veřejnost, ne pro jednotlivce.

Jak se zúčastnit
Přečtěte si Pravidla našeho Projektu. Přejděte na formulář „Přihláška“, žádost vložte do našeho systému. Pokud žádost splní všechny náležitosti, bude zveřejněna do 7 dní od vložení. V opačném případě s Vámi budeme komunikovat a vyhrazujeme si právo nevyhovující akce do Projektu nezařadit.
Vkládání akcí je ukončeno vždy 12 dní před setkáním komise. Nejdéle 15 pracovních dní po hlasování komise oznámíme výsledek zveřejněním na našem webu.

Doplňující body
SPOLCHEMIE je kdykoliv oprávněna změnit Pravidla Projektu. 
V případě sporů či nejasností má konečné slovo v jejich řešení personální ředitel SPOLCHEMIE.

Kompletní pravidla (ke stažení zde)