Sponzoring

MINIGRANTY OD SPOLCHEMIE: Pořádáte akci nebo chystáte projekt, který přinese prospěch a podporu lidem v Ústeckém kraji?

Pokud Vaše aktivita spadá do jedné z následujících kategorií:

  • Zdravé tělo (dětský a amatérský sport, ozdravné pobyty, seniorské aktivity, turistika apod.)
  • Bystrý rozum (vzdělávání, kulturní aktivity)
  • Čistá příroda (ochrana životního prostředí)

můžete prostřednictvím formuláře na našem webu požádat o finanční minigrant na podporu Vaší akce od společnosti SPOLCHEMIE (Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost). O podporu právě Vaší akce rozhodne komise, složená ze zástupců SPOLCHEMIE.

Výše Vašeho příspěvku může činit až 10.000 Kč na jednu akci.