Ochranné známky

Registrované ochranné známky:

ABIESTER®CHS-EPODUR®
ABIFEN®CHS-EPOXY®
ABIMAL®CHS-HYDROSPOL®
ENVIPOXY®SADURIT®
EPOSTYL®TELALIT®
CHS-ALKYD®VEROBOND®