Vzdělávání

Uvědomujeme si, jak důležité je pro budoucí úspěch naší firmy průběžné a cílené vzdělávání zaměstnanců, proto se dlouhodobě věnujeme osobnímu a profesnímu růstu našich lidí a zvyšování jejich odbornosti. Podporujeme také vzdělávání dětí a mladých lidí, protože víme, jak významně může ovlivnit uplatnění jedince ve společnosti a rozvoj regionu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Náročné prostředí, v kterém pracujeme, vyžaduje odborné znalosti a dovednosti a vysokou kvalitu práce. Pro posílení odbornosti našich zaměstnanců pořádáme pravidelná školení, tréningy a kurzy.

STUDIJNÍ PROGRAM A PODPORA

Podporujeme moderní a inovativní postupy výuky na základních školách (projekty „Učme chemii atraktivně!“). Jsme partnerem soutěže Mladý chemik pro starší žáky základních škol. Studentům středních škol nabízíme možnost absolvování praxe nebo stáže. Úzce spolupracujeme také s vysokými školami chemického a přírodovědného zaměření. Mimo jiné jsme partnery Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a máme rozpracovaný projekt spolupráce s Univerzitou Pardubice (UP). Pravidelně se účastníme veletrhů pracovních příležitostí, kde se setkáváme s vysokoškolskými studenty se zájmem o práci v chemickém průmyslu. Vysokoškolským studentům nabízíme zajímavá stipendia a absolventům trainee program.

Partnerské vysoké školy

Budoucnost díky vzdělávání

Vzdělávání vnímáme jako důležitou součást naší činnosti, jako podmínku úspěchu nejen našich zaměstnanců a firmy, ale i společnosti jako celku.

Vedle vzdělávání se podílíme také na propagaci chemie jakožto atraktivního oboru, který je součástí našeho každodenního života a který má budoucnost.