Kvalita produktů

Vysoká kvalita a vynikající vlastnosti produktů jsou klíčem ke spokojenosti našich zákazníků. 

Pro zachování vysoké kvality našich produktů jsou naše procesy pod neustálou kontrolou a jsou dále rozvíjeny a zlepšovány v souladu s požadavky zákazníků a platné legislativy. Náš systém kontroly kvality je založen na kontrolních bodech ve výrobě a dodržování předepsaných postupů všemi zaměstnanci a u konkrétního produktu pak kvalitu zajišťuje nezávislá kontrola. Odchylky od požadovaných hodnot jsou analyzovány a zohledněny při další činnosti.

Díky našim vývojovým týmům, technickému servisu a zkušeným pracovníkům ve výrobě vyvíjíme a vyrábíme řadu našich produktů přímo podle specifických požadavků zákazníka. Naše produkty splňují nejen vysoké kvalitativní standardy, ale také veškeré legislativní požadavky evropských i mimoevropských zemí, do kterých je vyvážíme.

Hlavní zásady a postupy v oblasti kvality definuje naše Politika SPOLCHEMIE.

Dodavatelský řetězec

Naši dodavatelé surovin a služeb jsou motivováni, kontrolováni a hodnoceni ve vztahu k dodržování námi stanovených principů.

Náš přístup k udržitelnému nakupování je definován v naší Politice SPOLCHEMIE.

KONTROLA KVALITY

Naše procesy jsou neustále kontrolovány, rozvíjeny a zlepšovány v souladu s požadavky zákazníků a platné legislativy. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi nutnosti dodržovat a neustále zlepšovat postupy, abychom zachovali vysokou kvalitu našich produktů. Systém naší kontroly kvality je založen na kontrolních bodech ve výrobě a dodržování předepsaných postupů. Dosažení požadované kvality pak u konkrétního produktu zajišťuje nezávislá kontrola a odchylky od požadovaných hodnot jsou analyzovány a zohledněny v naší další činnosti.