Pro smluvní partnery a nájemce

Informace a dokumenty pro externí smluvní partnery a nájemce naleznete zde.

Pohyb a vykonávaná činnost v areálu SPOLCHEMIE – Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se řídí pravidly k zajištění oprávněných zájmů firmy, stejně tak i k napojení a užívání zdroje energie v areálu Spolku je potřeba získat dopředu písemné svolení.

Všechny další důležité dokumenty, kterými je třeba se řídit, jsou ke stažení níže.