Naše hodnoty

Otevřenost, důvěra a spolupráce

Dbáme na rovné příležitosti bez diskriminace, zákonnost, otevřenost i profesionální jednání našich zaměstnanců. Podporujeme osobní odpovědnost, vzájemnou důvěru a týmovou spolupráci.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

ODBORNOST
Jsme hrdí na naše dlouhodobě budované technické dovednosti spojující hlubokou znalost chemie a kvalitu odvedené práce.    

SPOLUODPOVĚDNOST 
Aktivně se zapojujeme do hledání řešení, bereme na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí a za dosažení výsledků, ke kterým jsme se zavázali. Uvědomujeme si svou odpovědnost při prevenci havárií i ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel města. 

INOVACE
Trvale prohlubujeme a rozšiřujeme naše znalosti a dovednosti. Usilujeme o vývoj nových produktů a technologií a stále zlepšujeme pracovní postupy. 

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Jsme vnímaví k našim zákazníkům, reagujeme pružně a plníme naše závazky tak, aby s námi zůstávali a doporučovali nás svým obchodním partnerům.   

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Vážíme si našich kolegyň a kolegů. Táhneme za jeden provaz a děláme vše proto, abychom byli důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, dodavatele a veřejnost.  

MISE
Společně zlepšujeme kvalitu života lidí prostřednictvím inovací v chemii.

VIZE
Být vzorem moderní chemické společnosti orientované na výzkum a inovace, která je předním výrobcem hydroxidů, progresivních chlorovaných derivátů  a patří mezi špičku výrobců syntetických pryskyřic v  Evropě.

ETICKÝ KODEX

Přijali jsme a v každodenní činnosti uplatňujeme Etický kodex, který stanovuje základní rámec chování našich zaměstnanců i managementu.