Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

IMS

V naší společnosti máme zavedený efektivní integrovaný systém řízení (IMS), který zahrnuje tři subsystémy:

  • životní prostředí 
  • bezpečnost a ochrana zdraví
  • kvalita

Mnoho našich aktivit jde nad rámec povinných postupů a metod. Naše procesy a aktivity jsou pravidelně auditované dle norem:

ISO 14001 - pro oblast životního prostředí
ISO 45001 - pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
ISO 9001 - pro oblast kvality