Pořádáte akci nebo chystáte projekt, který přinese prospěch a podporu lidem v Ústeckém kraji?

Pokud vaše aktivita spadá do kategorií „Zdraví lidí“ (dětský a amatérský sport, ozdravné pobyty, seniorské aktivity, turistika apod.) nebo „Zdravý rozum“ (vzdělávání, kulturní aktivity), můžete prostřednictvím formuláře na našem webu požádat o finanční minigrant na podporu Vaší akce od společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále jen SPOLCHEMIE). O podporu právě vaší akce rozhodne komise, složená ze zástupců SPOLCHEMIE. Výše vašeho příspěvku může činit až 10.000 Kč na jednu akci.

  
 

Přehled žádostí

Žadatel Název akce Termín Požadavek Status
Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Vybarvováním k duševnímu zdraví od 05/17 - 1x za 14 dní 4000Kč
ŠK Teplice, spolek Mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2017 10.06.-18.06.2017 8500Kč
SPORTOVCI SPOLCHEMIE Ústecké koloběžky 10.-.11.06.2017 10000Kč
Petra Herdová Expedice Bílina 27.05.2017 8000Kč
Krajská zdravotní, a.s. Zakoupení druhého služebního automobilu 10000Kč
SLUNEČNICE, z.s. KRAMLE 2017 10.06.2017 10000Kč
Michal Neustupa Milada Run 2017 04.06.2017 10000Kč
Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s. Mateřinka Cup 2017 09.06.2017 10000Kč
Morpheus Art, s.r.o. Hudební setkání 6. ročník 14.06.2017 - 21.03.2018 10000Kč

 

Jak požádat o finanční podporu

Pro zařazení vaší akce do Projektu vyplňte Žádost na této stránce. Odesláním žádosti zárověň potvrzujete souhlas s Pravidly projektu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podmínky pro zařazení akce:

  • Termín konání akce v roce, kdy zasedá příslušná Komise schvalující finanční minigrant na vaši akci.
  • Akce se musí konat na území Ústeckého kraje
  • Akce musí být přístupná komunitě (veřejnosti, organizovaným skupinám, ne jednotlivcům, neorganizovaným v zájmové skupině)

Pokud chcete požádat o minigrant, vyplňte a odešlete tento formulář.

Nahrát soubor

Odesláním žádosti souhlasím s Pravidly Projektu a souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů v souladu s Pravidly a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
 

Stručně z Pravidel

Kdo se může účastnit
Účastníkem Projektu může být plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba.

Proplacení minigrantu
Částka bude proplacena po akci, a to ihned po doložení, že akce proběhla (oznámení a fotodokumentace). Nevyžadujeme zpětné vyúčtování, ani doložení vyčerpání výše nákladů.

Jaké akce je možno přihlásit
Žadatel může přihlásit akce podporující komunity v oblastech „Zdraví lidí“ a „Zdravý rozum“. Jednu akci je možné přihlásit vždy jen do jedné kategorie.
Akce musí být vždy určené a přístupné pro veřejnost, ne pro jednotlivce.
Zdraví lidí: akce podporující zdravý fyzický rozvoj dospělých či dětí. Amatérský sport, dětské sportovní kluby, turistické akce, sportovní aktivity seniorů atd.
Zdravý rozum: akce rozvíjející duševní zdraví a vzdělání obyvatel. Vzdělávací akce, naučné akce, vybudování naučných stezek, dětské kroužky, seniorské přednášky, kulturní akce a představení, pomůcky pro zájmové kroužky dětí či seniorů atd.

Jak se zúčastnit
Přečtěte si Pravidla našeho Projektu. Přejděte na formulář „Přihláška“, žádost vložte do našeho systému. Pokud splní všechny náležitosti, bude zveřejněna do 7 dní od vložení. V opačném případě s vámi budeme komunikovat a vyhrazujeme si právo nevyhovující akce do Projektu nezařadit.
Vkládání akcí je ukončeno vždy 12 dní před setkáním komise. Žádosti o podporu akcí vložené po tomto termínu budou projednány na následujícím termínu konání Komise. Akce budou zveřejněny nejdéle 5 dní před hlasováním komise. Nejdéle 10 pracovních dní po hlasování Komise oznámíme výsledek zveřejněním na našem webu.

Doplňující body.
SPOLCHEMIE je kdykoliv oprávněna změnit Pravidla Projektu. 
V případě sporů či nejasností má konečné slovo v jejich řešení personální ředitel SPOLCHEMIE.

Kompletní Pravidla k stažení  (pdf)

  
 

Komise a termíny

Ing. Jan Chudoba, personální ředitel
Ing. Tomáš Loubal, ředitel rozvoje
Mgr. Romana Granátová, manažer marketingu

Termín nejbližšího konání komise: 17. 05. 2017  
Termín následujícího konání komise: 

Menu