Systém IMS

V naší společnosti máme zavedený efektivní integrovaný systém řízení (IMS), který zahrnuje čtyři subsystémy:

  • životní prostředí 
  • bezpečnost a ochrana zdraví
  • kvalita
  • hospodaření s energiemi

Mnoho našich aktivit jde nad rámec povinných postupů a metod. Naše procesy a aktivity jsou pravidelně auditované dle norem:

ISO 9001 – pro oblast kvality
ISO 14001 – pro oblast životního prostředí
ISO 45001 – pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

ISO 50001 – pro oblast hospodaření s energiemi