Etický kodex

Přijali jsme a v každodenní činnosti uplatňujeme Etický kodex, který stanovuje základní rámec chování našich zaměstnanců i managementu.