KDE MŮŽETE NAJÍT NAŠE VÝROBKY

Řada průmyslových odvětví v dnešní době aktivně hledá environmentálně šetrná a udržitelná řešení a snaží se snižovat svou uhlíkovou stopu. Epoxidové pryskyřice, ač nejsou většinou na první pohled vidět,  mají nezastupitelnou roli v mnoha důležitých aplikacích a sektorech, a to díky svým unikátním vlastnostem. 
Epoxidové podlahy jsou díky své odolnosti a vynikajícím vlastnostem ideální pro různé průmyslové a komerční prostory. Často je najdete v prostorech s velkým zatížením, jakými jsou výrobní objekty, sklady, podzemní garáže a parkovací domy. Zároveň ale umožňují variabilní designové a dekorativní ztvárnění v mnoha barvách, takže je najdete v galeriích, restauracích, kavárnách, dětských hernách a dalších reprezentativních prostorech.
Jako tradiční materiál pro izolační účely v elektroprůmyslu a energetice byl po dlouhou dobu používán především porcelán. Po rozšíření používání epoxidových pryskyřic a jiných syntetických materiálů začátkem druhé poloviny 20. století se začaly prosazovat i v elektroprůmyslu, a to kvůli jednoduchému zpracování a variabilitě použití. Již více než šedesát let využívá sektor energetiky a elektroniky nesporných výhod, které mu epoxidy přináší.
Epoxidové pryskyřice hrají klíčovou roli v mnoha oblastech našeho každodenního života. Jednou z nejdůležitějších aplikací epoxidů je ochrana kovů proti korozi. Nejsou to ale jen antikorozní vlastnosti, díky nimž jsou epoxidy materiálem budoucnosti, ale hlavně vysoká efektivita epoxidových nátěrů a jejich trvanlivost. Kombinace unikátních vlastností epoxidů a moderní technologie výroby umožňují snížit spotřebu surovin a nutnost renovace nátěrů, čímž se významně šetří zdroje a snižuje znečištění.
Epoxidové pryskyřice jsou nedílnou součástí mnoha aplikací ve stavebnictví. Nejčastěji se s nimi můžete setkat u průmyslových podlah – například v moderních obchodních centrech (parkovací zóny i prodejní plochy), ve výrobních a skladovacích halách, v objektech občanské vybavenosti, v nemocnicích. Jednou z významných, ale méně známých aplikací jsou epoxidové, kotevně impregnační nátěry a pečetící vrstvy na mostních konstrukcí.