166. výročí založení SPOLCHEMIE

Letos je to již 166 let, které 13.února uplynuly od položení základů vzniku dnešní SPOLCHEMIE. Stalo se tak ve vídeňském paláci knížete Schwarzenberga na ustavující schůzi zakladatelů z řad rakousko-uherské aristokracie a předních podnikatelů. Ty oslovil Christian Gustav Clemm a předložil jim ambiciózní plány na založení velkého chemického podniku. Pro srovnání – teprve o sedm let později byl založen chemický gigant Bayer. Naše firma se tak řadí do elitní skupiny nejdéle nepřetržitě fungujících chemiček světa a oprávněně i mezi české průmyslové rodinné stříbro.

Sídlem podniku bylo od počátku Ústí nad Labem, kde během několika málo let zahájily výrobu provozy anorganické chemie. Slovo „hutní“, které se stalo součástí názvu společnosti kvůli očekávání, že v blízkých Krušných horách jsou zásoby rud barevných kovů, zůstalo v názvu firmy jako němý svědek myšlenky, která se nepotvrdila – a hutnictvím jsme se nakonec nikdy nezabývali. I přesto jsme se do konce 19. století stali v tehdejším Rakousko-Uhersku největší a v evropském kontextu jednou z nejvýznamnějších evropských chemiček vůbec.

Po osamostatnění Československa začal ve skladbě akcionářů převládat český kapitál reprezentovaný Živnobankou. Ve 20. a zejména 30. letech rozvětvila naše firma svoji koncernovou strukturu a představovala prakticky celý český chemický průmysl. Stáli jsme u zrodu dnešních úspěšných firem – ať jit Synthesia Pardubice, Spolana Neratovice, Chemické závody Sokolov, Tonaso Neštěmice a dalších. Základní závod v Ústí nad Labem byl od počátku koncipován především pro výrobu anorganických produktů, na přelomu století zde přibyl obor organických barviv a polotovarů, reprezentujících četné a náročné organické technologie a postupy. Po znárodnění v roce 1945 se koncernové uspořádání rozpadlo a dřívější významné postavení ztratilo postupem let na významu, byť v některých oborech zásadní důležitost přetrvávala v rámci ekonomické organizace východního bloku RVHP.

V 50. letech se v naší chemičce začal rozvíjet výrobní obor syntetických pryskyřic a epoxidové pryskyřice v současnosti tvoří také jeden z hlavních pilířů současné výroby. Na konci roku 1990 se firma opět stává akciovou společností – produkuje v té době více než 500 výrobků od barviv až po kosmetické přípravky. Výrobní sortiment se stejně jako firma samotná ale musí v dalších letech výrazně restrukturalizovat a stále více se zaměřovat na chemii s vysokou přidanou hodnotou – takovou, která má šanci obstát celosvětově na těch nejnáročnějších trzích. To se nám daří dodnes.

Zatím poslední úspěšná kapitola naší novodobé historie se začala psát v roce 2020, kdy jsme se de facto stali součástí “rodiny” investiční skupiny Kaprain Industrial Holding. To nám umožní nejen další rozvoj, ale i vypořádání se se všemi novými výzvami 21.století. Aktuálně jsme nejen jedním z předních evropských výrobců syntetických epoxidových pryskyřic a anorganické chemie, ale i významným českým exportérem (vyvážíme do 80 % našich výrobků na 4 kontinenty) a jsme také jedním z nejdůležitějších regionálních zaměstnavatelů.

Zásadní důraz dáváme dnes oproti dávné historii na ekologii a udržitelnost – areál firmy už ničím nepřipomíná kouřící továrny jako z “Ocelového města”. Miliardové investice do ekologicky šetrných provozů (například moderní ekologická membránová elektrolýza), zásadní omezení emisí, produkce odpadů a znečištění bereme jako naši jasnou povinnost i zodpovědnost. Ostatně i naše produkty pomáhají v boji proti globálnímu oteplování – ať již se jedná o komponenty pro větrné elektrárny či automobilový průmysl nebo nový projekt, který může celosvětově významně pomoci v boji proti tvorbě tzv. skleníkových plynů.