Souhlasím s používáním cookies.


csende
Search
MenuMENU

×

Chlorové deriváty


Epichlorhydrin

Produkt Barva (APHA)Koncentrace (%)Koncentrace H2O (%) Popis
Epichlorhydrin < 10> 99,8< 0,02 Bezbarvá těkavá kapalina s charakteristickým dráždivým zápachem.