Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Hydroxidy


Hydroxid sodný

Produkt ModifikaceKoncentrace NaOH (%)Koncentrace Na2CO3 (%)Chloridy Cl- (ppm)Železo Fe (ppm)Sírany SO4 2- (ppm)Fosforečnany PO4 3- (ppm)Těžké kovy jako Pb (ppm) Popis
NaOH - tekutý  > 48< 0,5< 50< 5--- Čirá, bezbarvá kapalina
NaOH - pecičky Technical grade/ technický> 98< 1< 200< 20< 100< 20< 20 Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
NaOH - pecičky Semipure> 98< 1< 80< 15< 40< 20< 20 Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
NaOH - pecičky Pharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita> 98< 0,5< 200< 10< 200-< 20 Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
NaOH - pecičky p.a.> 98,5< 0,4< 70< 8< 40< 3< 10 Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
NaOH - pecičky Pure> 98< 1< 70< 10< 40< 5< 10 Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 

Hydroxid draselný

Produkt ModifikaceKoncentrace KOH (%)Uhličitany K2CO3 (%)Chloridy Cl- (ppm)Železo Fe (ppm)Sírany SO4 2- (ppm)Fosforečnany PO4 3- (ppm)Těžké kovy jako Pb (ppm) Popis
KOH - tekutý  45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20-- Čirá, bezbarvá kapalina
KOH - tekutý  50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20-- Čirá, bezbarvá kapalina
KOH - šupiny  > 90< 0,65< 70< 30< 40-- Bílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
KOH - pecičky Semipure> 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5 Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
KOH - pecičky Pharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita> 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10 Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
KOH - pecičky p.a.> 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5 Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
KOH - pecičky Pure> 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5 Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost.