Ing. Pavel Kubíček – Osobnost české chemie 2022

Prestižní ocenění Osobnost české chemie 2022 získal in memoriam Ing. Pavel Kubíček, který po dlouhá léta patřil mezi nejvýznamnější osobnosti ústecké SPOLCHEMIE. Cenu si na slavnostním letošním listopadovém Večeru s českou chemií, který každoročně organizuje Svaz chemického průmyslu ČR, převzala jeho manželka Monika Kubíčková.

Pavel Kubíček byl nejen excelentním chemikem, výzkumníkem a manažerem, ale také mozkem mnoha klíčových projektů ve SPOLCHEMII, kde působil plných 29 let až do nečekaného úmrtí 4. března 2021. Ve SPOLCHEMII začínal jako asistent v oboru chemického výzkumu a postupně se vypracoval až na šéfa oddělení výzkumu a ředitele R&D anorganiky. Jako člověk s obrovskou vizí měl přímý vliv na koncipování strategie rozvoje firmy a je především jeho zásluhou, že se dnes SPOLCHEMIE orientuje na velmi perspektivní oblasti a patří ke špičce na trhu.

Díky Pavlu Kubíčkovi jsme například jako jedni z prvních na světě vyvinuli a realizovali výrobu epichlorhydrinu z obnovitelné suroviny glycerinu. Stál například u zrodu projektu na nové výzkumné centrum, projektu na využití vodíku v dopravě, projektu odsolování odpadních vod či projektu výroby chlorovaných prekurzorů pro F-plyny 4. generace, který bude po dokončení celosvětově přínosný v boji proti globálnímu oteplování.

Pavel Kubíček byl také uznávanou autoritou mezi širokou škálou profesních organizací. V minulosti byl oceněn Ettlovou cenou pro nejvýznamnější průmyslové pracovníky v oblasti výzkumu a inovací a pražská VŠCHT jej i několikrát nominovala na udělení ceny Česká hlava. Jeho nenadálý odchod způsobený nemocí Covid-19 celou firmu velmi zasáhl – přišla o skvělého kolegu, dobrého člověka i odborníka, který již nebude mít to štěstí dočkat se úspěšné realizace některých z výše uvedených projektů, které byly založeny na jeho nápadech, vynálezech a unikátních odborných znalostech.