Komplexní energetický projekt – snížení energetické náročnosti ve společnosti

Operační program:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:
Úspory energie VI.
Název projektu:
Komplexní energetický projekt – snížení energetické náročnosti ve společnosti
Cíl projektu:
Cílem projektu je realizace komplexních energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Stručný popis operace:
Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která spočívají v modernizaci trafostanic a rekonstrukci parních rozvodů v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Realizací projektu se zvýší účinnost při přenosu elektrické a tepelné energie a dojde ke zvýšení ekonomičnosti provozu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.