Odsolení odpadních vod EPISPOL

Operační program:
Operační program Životní prostředí
Číslo a název výzvy:
1/2017 IFN
Název projektu:
Odsolení odpadních vod EPISPOL
Příjemce podpory:
EPISPOL, a.s.
Cíl projektu:
Zavedení nové inovativní technologie pro odstranění organické složky z proudu znečištěných odpadních vod s následnou recyklací.
Stručný popis operace:
Předmětem projektu je zavedení nové inovativní technologie pro odstranění organické složky z proudu znečištěných odpadních vod, vznikajících při výrobě epoxidových pryskyřic, s následným využitím NaCl ve vyčištěné odpadní vodě, jako vstupní suroviny pro provoz Membránové elektrolýzy, umístěné v průmyslovém areálu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj vrámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky.