Výstavba FVE s přímým napojením na výrobu zeleného vodíku a chloralkálií

Operační program:
Modernizační fond; program RES+
Číslo a název výzvy:
výzva č. 2/2021
Název projektu:
Výstavba FVE s přímým napojením na výrobu zeleného vodíku a chloralkálií
Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na snížení emisí CO2 náhradou elektrické energie nakupované ze sítě (systémové elektrárny) elektrickou energií vyrobenou FVE.
Stručný popis operace:
Projekt je zaměřen na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) na ploše brownfieldu o výkonu 6 038,055 kWp.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MODERNIZAČNÍM FONDEM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.