Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Komplexní energetický projekt – snížení energetické náročnosti ve společnosti

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy:  Úspory energie VI.
Název projektu: Komplexní energetický projekt – snížení energetické náročnosti ve společnosti
Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních energeticky úsporných opatření ve výrobním areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Stručný popis operace: 

Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která spočívají v modernizaci trafostanic a rekonstrukci parních rozvodů v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Realizací projektu se zvýší účinnost při přenosu elektrické a tepelné energie a dojde ke zvýšení ekonomičnosti provozu.

      


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

logo_eu.jpg