Spolchemie, a.s.

Informace o příslušnosti ke koncernu ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění:

Společnost Spolchemie, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, jako řídící osobou.

Identifikační údaje

Obchodní jméno:
Spolchemie, a.s.
Sídlo společnosti:
Prokopova 148/15, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika
IČO:
03707873
DIČ:
CZ03707873
Telefon:
+420 477 161 111
Fax:
+420 477 163 333
E-mail:
info@spolchemie.cz
Webové stránky:
www.spolchemie.cz/cs/spolchemie
Datová schránka:
2u5u8qj
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 20386.