Spolchemie Green Energy, a.s.

SPOLCHEMIE Green Energy, a.s. je společnost provozována v areálu Spolku pro chemickou a hurní výrobu, akciová společnost. 

Informace o příslušnosti ke koncernu ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění:

Společnost SPOLCHEMIE Green Energy, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, jako řídící osobou.

Identifikační údaje

Obchodní jméno:
Spolchemie Green Energy, a.s.
Sídlo společnosti:
Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
IČO:
10955402
DIČ:
CZ699001352
Telefon:
+420 477 161 111
Fax:
+420 477 163 333
E-mail:
info@spolchemie.cz
Webové stránky:
www.spolchemie.cz/cs/spolchemie-green-energy
Datová schránka:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2835.