Zhodnocení cílů udržitelnosti

Začátkem roku 2022 jsme si vytyčili cíle udržitelného rozvoje, kterých chceme dosáhnout do roku 2030 ve srovnání s rokem 2020. Pravidelně vyhodnocujeme naše pokroky, poprvé tak činíme za rok 2021. Níže naleznete zhodnocení za příslušné roky: