Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

1.10.2020

Vážení akcionáři,

Společnost tímto oznamuje, že dne 1. 10. 2020 byly listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí o snížení základního kapitálu, které učinila valná hromada Společnosti dne 20.12.2019, prohlášeny představenstvem za neplatné, v souladu s §538 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech.

Bližší specifikace zneplatněných akcií s uvedením jejich číselného označení najdete ke stažení zde.