CHS-ALKYD® AL 3220

  • Popis: Stoving alkyd resin, wood and metal low yellowing coatings.
  • Olejová délka: 32
  • Typ oleje nebo MK: Coconut
  • Rozpouštědlo: M
  • Obsah netěkavých látek: 74,0-76,0
  • Číslo kyselosti: max.10
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 0,9-1,5 //9
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.10
Nízký obsah VOC

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.