CHS-ALKYD® AL 3701

  • Popis: Lift resistant primer (air dry, force dry, baking), anticorrosive and rust resistant coatings, topcoats and one-layer application, as putties and fillers. High hardness.
  • Olejová délka: 37
  • Typ oleje nebo MK: TOFA
  • Rozpouštědlo: X
  • Obsah netěkavých látek: 59,0-61,0
  • Číslo kyselosti: 13-18
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 1,9-2,5
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.25

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.