CHS-ALKYD® M 552 WX 60

  • Popis: Lift resistant alkyd modified by novolac rosin resin, improved adhesion and chemical resistance, anticorrosion primers.
  • Olejová délka: 55
  • Typ oleje nebo MK: Linseed
  • Rozpouštědlo: WX
  • Obsah netěkavých látek: 58,5-61,5
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 0,45-0,95
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.10

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.