CHS-ALKYD® S 621 W 60

  • Popis: Outdoor durability, wood coatings.
  • Olejová délka: 62
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: W
  • Obsah netěkavých látek: 58,5-61,5
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 1,1-2,3
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.7

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.