CHS-ALKYD® S 622 N 60

  • Popis: Outdoor durability, universal, aromatics content less than 1%.
  • Olejová délka: 62
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: N
  • Obsah netěkavých látek: 58,5-61,5
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 3,7-4,7
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.7

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.