CHS-ALKYD® S 652 NN 70

  • Popis: Outdoor durability, aromatics content less than 1%, flash point over 61°C.
  • Olejová délka: 65
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: NN
  • Obsah netěkavých látek: 68,0-72,0
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 9,0-11,0
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.8
Nízký obsah VOC

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.