CHS-ALKYD® S 653 W 70

  • Popis: Air-drying high molecular weight alkyd with outdoor resistance in white spirit.
  • Olejová délka: 65
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: W
  • Obsah netěkavých látek: 69,0-71,0
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 12,0-14,0
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.8
Nízký obsah VOC

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.