CHS-ALKYD® S 670 NN 75

  • Popis: Soya bean oil fatty acids based alkyd, flash point over 61°C, air drying top-coats for exterior, wood and metal surfaces
  • Olejová délka: 67
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: NN
  • Obsah netěkavých látek: 74,0-76,0
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 2,5-3,5
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.10
Nízký obsah VOC

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.