CHS-ALKYD® SU 621 N 50

  • Popis: Fast-drying urethanised alkyd, aromatics content less than 1%.
  • Olejová délka: 62
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: N
  • Obsah netěkavých látek: 48,5-51,5
  • Číslo kyselosti: max.7
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 0,5-2,0
  • Barva (mg I2/100 cm3): max.7

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.