CHS-ALKYD® SU 632 NN 55

  • Popis: Fast drying, outstanding hardness and mar resistance, excellent mechanical properties and weather-resistance, wood & metal, aromatics content less than 1%
  • Olejová délka: 63
  • Typ oleje nebo MK: Vegetable drying oil
  • Rozpouštědlo: NN
  • Obsah netěkavých látek: 55,0-57,0
  • Číslo kyselosti: max.2
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 0,8-1,6
  • Barva (mg I2/100 cm3): max. 10

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.