CHS-HYDROSPOL D 920

  • Popis: Solvent free fast-drying waterborne alkyd, high bio content, excellent UV stability, for wood applications.
  • Olejová délka: 92
  • Typ oleje nebo MK: Linoleic rich FA
  • Rozpouštědlo: V
  • Obsah netěkavých látek: 0,01 - 0,1
  • Číslo kyselosti: max. 8
  • Viskozita (Pa.s, 23°C): 49 - 53
  • Barva (mg I2/100 cm3): milky white

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.