KOH – pecičky

  • Popis: Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
  • Modifikace: Pharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita
  • Koncentrace KOH: > 85
  • K2CO3: < 2,0
  • Chloridy Cl: < 200
  • Fe: < 10
  • SO4 2: < 200
  • PO4 3: < 100
  • Těžké kovy Pb: < 10

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.