Soutěž „Mladý chemik“ měla rekordní účast.

Žáci základních škol z celé země se na půdě Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice znovu utkali o titul Mladý chemik 2023. Celkem soutěžilo 22 000 žáků osmých a devátých tříd, což je historicky největší účast.

„Rekordní zájem o soutěž signalizuje, že chemie a technické obory jsou opět v kurzu, protože dokáží mladým lidem nabídnout širokou škálu studijních i pracovních možností,“ věří Petr Němec, který je děkanem pořádájící fakulty.

Spolchemie je hrdým partnerem soutěže už několik let. Podle Jana Chudoby, personálního ředitele Spolchemie, jde o dobrou příležitost jak budoucím studentům naši společnost představit:

„Víme, že Univerzita Pardubice je náš důležitý partner, protože její absolventi jsou pro náš byznys velice zajímaví. Cílí na ně náš trainee program i naše stipendia. Mladý chemik je příležitost, jak jít ještě blíž a oslovit poprvé rodiče i budoucí studenty, aby o spolupráci s námi mohli začít uvažovat a případně v budoucnu spojit start a rozvoj své kariéry s naším unikátním výrobním programem.“

Mezi tři nejúspěšnější mladé chemiky se letos dostal i Václav Poříz ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem, který převzal od ředitele Svazu chemického průmyslu ČR Ivana Součka chytré hodinky a od děkana FChT příslib stipendiu v hodnotě 12 000 Kč.

K soutěži patřil i doprovodný program. Pro učitele si pořádající fakulta připravila přednášku se zaměřením na polymery a kompozity, pro rodiče poutavou exkurzi v prostorách laboratoří a pro žáky i dospělé ukázek efektních pokusů. Vrchol doprovodného programu byla fascinující bubble show Matěje Kodeše, po níž následoval workshop.

Soutěž je jedním z největších vzdělávacích projektů v České republice. Naprosto unikátní je ale díky spolupráci školství a průmyslových podniků, které ji podporují.