SPOLCHEMIE – členem české vodíkové platformy Hytep

24.11.2021

Stali jsme se členem české vodíkové platformy Hytep. Jejím posláním je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR. Ekologický vodík vyrábíme v naší nové moderní membránové elektrolýze a vstup do této organizace proto považujeme za logický. Jako společensky odpovědná firma s řadou aktivit v oblasti udržitelného rozvoje chceme být aktivním členem této platformy a chceme se aktivně podílet na zcela konkrétních projektech prospěšných životnímu prostředí.

Aktuálně například spolupracujeme s ústeckým magistrátem a místním dopravním podnikem na projektu čistého vodíkového pohonu pro autobusy MHD, ale i pro další vozidla na vodíkový pohon s nulovými emisemi. Momentálně řešíme projekt na plnicí stanici na našem pozemku firmy a související stavební povolení. Tato plnicí stanice by měla sloužit i zájemcům ze strany veřejnosti, a celý projekt by tak měl pomoci dalšímu zlepšení kvality ovzduší nejen v samotném městě Ústí nad Labem, ale i v celém kraji.

Hytep přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční. Do značné míry přispěla a podílela se na přípravě Státní vodíkové strategie ČR. Členskou základnu aktuálně tvoří na 40 organizací i firem ze soukromého i veřejnoprávního sektoru, mj. vysoké školy ČVUT a VŠCHT Praha či firmy Pražská plynárenská, Orlen Unipetrol, Linde či automobilky Škoda a Hyundai.